Privacy- en Cookiebeleid

Inleiding

Dit privacy- en cookiebeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2021.

Websidesign respecteert jouw privacy en verwerkt je gegevens uiteraard conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In ons cookiebeleid staat nog meer informatie over de cookies die wij gebruiken.

In dit privacy- en cookiebeleid wordt toegelicht hoe Websidesign omgaat met jouw persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van haar website(s), diensten, webhosting of domeinnaamregistratie.

Moest je toch nog vragen en/of opmerkingen hebben kan je ons contacteren door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: privacy@websidesign.be of via de contactinformatie onderaan dit privacy- en cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Websidesign verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze zelf verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die Websidesign verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Btw-nummer;
 • IP-adres;
 • E-mailadres;
 • Bank-/betalingsgegevens;
 • Klantnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, gedurende telefonisch contact of bij het opslaan van data op jouw hostingpakket.

Het verwerken van de persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om deze overeenkomst met je aan te gaan. Zonder deze persoonsgegevens is Websidesign niet in staat om websites, diensten, webhosting en/of domeinnaamregistratie aan je te leveren alsmede aan de andere verplichtingen van deze overeenkomst te voldoen. Je kunt deze overeenkomst niet aangaan met Websidesign zonder de desbetreffende persoonsgegevens te verstrekken.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@websidesign.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Websidesign verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De registratie bij één van onze websites of portalen;
 • Het afhandelen van jouw bestelling;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Het leveren van onze dienstverlening aan jou;
 • Het ondersteunen van onze dienstverlening via onze helpdesk;
 • Het registreren, verhuizen, wijzigen of opheffen van een domeinnaam;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je te informeren over afgenomen diensten of producten;
 • Je te identificeren;
 • Het analyseren van jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld het doen van belastingaangifte of jouw toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van jouw toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Websidesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Websidesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Websidesign bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij er wettelijke verplichtingen zijn die een langere bewaartermijn voorschrijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Websidesign deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze derden kunnen zich buiten de EUR of EER bevinden. Met de meeste bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Websidesign blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hieronder vindt je een overzicht van de derden waarmee wij jouw persoonsgegevens mogelijk delen:

Naam derde: Antagonist B.V.
Jurisdictie: Nederland
Doel: Het registreren, verhuizen, wijzigen en/of opheffen van een domeinnaam.
Gegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres

Naam derde: BNP Paribas N.V.
Jurisdictie: Frankrijk
Doel: Het afhandelen en verwerken van jouw betaling volgens de overeenkomst.
Gegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Bank-/betalingsgegevens

Naam derde: Cashaca Software CommV
Jurisdictie: België
Doel: Het versturen, verwerken, opvolgen en afhandelen van je offerte en factuur.
Gegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bank-/betalingsgegevens;
 • Btw-nummer;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer

Naam derde: Tidio LLC
Jurisdictie: Verenigde Staten van Amerika
Doel: Het ondersteunen van onze dienstverlening via onze chat op de website.
Gegevens:
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bv. in correspondentie
Extra privacy
maatregelen:
 • EU-U.S. Privacy Shield;
 • Verwerkersovereenkomst

Naam derde: Google LLC
Jurisdictie: Verenigde Staten van Amerika
Doel:  Activeren of uitvoeren van diensten op jouw vraag en/of voor enquêtevragen.
Gegevens:
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Bank-/betalingsgegevens;
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
Extra privacy
maatregelen:
EU-U.S. Privacy Shield;

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Websidesign gebruikt technische en functionele cookies, daarnaast maken wij ook gebruik van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics
Op onze websites worden cookies van het bedrijf Google geplaatst. Deze cookies worden gebruikt voor Google Analytics, een dienst van Google waarmee wij kunnen meten hoe je onze websites gebruikt. Deze kennis gebruiken wij om navigatieproblemen te detecteren in jouw belang. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk verplicht is. De informatie wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, dit wordt onder andere gedaan door het laatste octet van jouw IP-adres te verwijderen. Websidesign heeft geen andere diensten gekoppeld aan Google Analytics. Raadpleeg ook de Google Privacy Policies.

Tidio
Op onze websites maken we gebruik van Tidio voor het verlenen van ondersteuning door middel van chat. Deze applicatie zal bepaalde persoonsgegevens van je naar de servers van Tidio sturen. Dit zijn bijvoorbeeld je IP-adres en je e-mailadres. We verzamelen en verwerken uitsluitend de persoonsgegevens die nodig zijn voor het verlenen van ondersteuning. Uiteraard worden ook deze gegevens met uiterste zorg behandeld en niet langer opgeslagen dan nodig.

Omdat deze applicatie jouw persoonsgegevens naar een derde verstuurt vragen wij voordat je de applicatie kan gebruiken jouw expliciete toestemming om akkoord te gaan met dit privacybeleid. Het privacybeleid van Tidio kan je hier raadplegen.

Je rechten met betrekking tot persoonsgegevens

Je hebt de volgende rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

 • Je hebt het recht om te weten waarom je persoonsgegevens nodig zijn, wat ermee gebeurt en hoe lang deze worden bewaard.
 • Recht op inzage: je kunt een verzoek indienen om inzage in de gegevens die we van je verwerken.
 • Recht op rectificatie en aanvulling: je hebt het recht om je persoonlijke gegevens aan te vullen, te corrigeren, te verwijderen of te blokkeren wanneer je maar wilt.
 • Als je ons toestemming geeft om je gegevens te verwerken, heb je het recht om die toestemming in te trekken en je persoonlijke gegevens te laten verwijderen.
 • Recht op gegevens portabiliteit: je hebt het recht om al je persoonlijke gegevens op te vragen bij de verwerkingsverantwoordelijke en deze in zijn geheel over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.
 • Recht op bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je gegevens. Wij komen hieraan tegemoet, tenzij er gegronde redenen voor verwerking zijn.

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kun je contact met ons opnemen. Dat kan door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: privacy@websidesign.be of via de contactinformatie onderaan dit privacy- en cookiebeleid. Websidesign zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Heb je een klacht over hoe we met jouw gegevens omgaan, dan horen wij dit graag, maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (contact@apd-gba.be).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Websidesign neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons door een e-­mail te verzenden naar het volgende e-­mailadres: privacy@websidesign.be of via de contactinformatie onderaan dit privacy- en cookiebeleid.

Wijzigingen aan dit privacy- en cookiebeleid

Dit privacy- en cookiebeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Websidesign zal deze wijzigingen op haar website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wij zullen jouw persoonsgegevens zonder jouw toestemming nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken.

Contactinformatie

Websidesign is onderdeel van The Pixel Collection
BTW BE0761.721.105
De Cranelei 9E, 2630 Aartselaar
België

Website: www.websidesign.be
E-mail: privacy@websidesign.be
Telefoonnummer: 0485206513